Ved ulykke

Ved brand:

I tilfælde af brand på kollegiet skal alle beboere evakuere til gårdspladsen. De brandansvarlige skal kontaktes hvorefter situationen vurderes. Hvis reel brand udbryder skal brandslangerne benyttes til at bekæmpe ilden. Brandslangerne findes på alle etager i alle blokke. De er markeret med et skilt.

I køkkenet findes også et brandtæppe, hvilket kan bruges i tilfælde af brand.

Der er endvidere opsat en skumslukker i skabet mellem fryserne i hvert køkken, som er velegnede til at slukke brande i faste materiale og brandfarlige væsker. Vær opmærksom ved anvendelse af disse, da skummet er miljøskadeligt.

Brandansvarlige:

Navn / NameVærelsesnummer / Room number
Mathias Vinther112-2
Mark Møiniche201-1
Sebastian Enevoldsen306-1
Tabel opdateret d. 04/10-2022

Ved personskade:

Ved alvorlig skade eller ulykke, ring straks 112. Oplys hvad der er sket (ulykkens natur), hvor det er sket (VKR-kollegiet, Kollegiebakken 1, 2800 Kongens Lyngby), hvornår det er sket, hvor hjælpen skal sendes hen (præcis adresse. Ved ulykke på kollegiet, oplys ovenstående adresse.) og endelig, samlet antal tilskadekomne.

Alle køkkenerne har en førstehjælpskasse placeret centralt i rummet i tilfælde af personskade på dig selv, eller anden beboer/gæst. For yderligere assistance, kontakt Akut Telefonen på telefonnummer 1813.

Ved indbrud eller anden kriminalitet:

I tilfælde af du har set eller været ude for en kriminel handling, eller mistænker en nærforestående kriminel handling, kontakt politiet på telefon 114.