Historie

Villum Kann Rasmussen kollegiet blev opført i 1992 og er opkaldt efter den danske bygningsingeniør Villum Benedikt Kann Rasmussen, der grundlagde virksomheden V. Kann Rasmussen & Co., som senere blev til Velux. Virksomheden ejes i dag af VKR Holding A/S, der også ejer Velfac, Rationel og Rooflite. I sit virke nåede Villum Kann Rasmussen at udtage 55 patenter og stifte flere forskellige fonde, herunder Villum Kann Rasmussen Fonden og Velux Fonden. I 1991 blev han udnævnt til æresdoktor på DTU, hvor han i en årrække havde været ansat.

Kollegianerforening:

Kollegiet bliver styret af Kollegianerforeningen Ved Villum Kann Rasmussen Kollegiet. Kollegianerforeningen er en forening med alle beboerne som medlemmer, og beboerrådet som bestyrelse. Beboerne betaler hver måned et kontingent til denne som går til forskellige fællesfaciliteter på kollegiet, samt udvalg, klubber og fællesarrangementer. 

VKR drone view
VKR drone view