Om kollegiet

Historie

Villum Kann Rasmussen kollegiet blev opført i 1992 og er opkaldt efter den danske bygningsingeniør Villum Benedikt Kann Rasmussen, der grundlagde virksomheden V. Kann Rasmussen & Co., som senere blev til Velux. Virksomheden ejes i dag af VKR Holding A/S, der også ejer Velfac, Rationel og Rooflite. I sit virke nåede Villum Kann Rasmussen at udtage 55 patenter og stifte flere forskellige fonde, herunder Villum Kann Rasmussen Fonden og Velux Fonden. I 1991 blev han udnævnt til æresdoktor på DTU, hvor han i en årrække havde været ansat.

Beskrivelse

Kollegiet ligger på DTU Campus og består af 3 blokke i 3 etager med i alt 84 værelser. Værelserne udlejes enkeltvis til en person. Blokkene er delt ind i blok A, B og C. I blok B findes vaskekælderen, baren (i kælderen) og fælleskøkkenerne.

VKR drone view
VKR drone view