Rådet

Villum Kann Rasmussen kollegiet er et selvejet kollegie, som drives af Polyteknisk Kollegie Selskab (PKS). Dette betyder at beboerne på kollegiet bestemmer hvilke projekter og regler der skal være på kollegiet. Beslutningerne tages i beboerrådet hvor udvalgte beboer har møde hver måned. Alle beboer kan deltage i rådsmøder, men for at være med til lukkede punkter og have stemmeret skal man være valgt ind i rådet til et beboerrådsmøde, som ligger to gange årligt.

Rådet får penge ved at alle beboerne betaler et månedligt beløb på 20 kr gennem huslejen til kollegianerforeningen. Disse penge bruges på klubber, beboer projekter, tilskud til fester og generelle kollegie mangler. Hvis man har en god ide eller godt kunne tænke sig tilskud til en klub eller et projekt kan man kontakte rådet på raadet@vkr.dk.

Det er også rådet som håndterer klager og overtrædelser af husorden. Alle medlemmer af rådet har tavshedspligt.

Kollegianerforeningens vedtægter

 • Formand: Mathilde Blume Skjoldager
 • Næstformand:
 • Kasserer: Rói Dam Dalsgarð
 • Medlemmer:
  • Mads Alexander Weile
  • Mathias Ribergaard Vinther
  • Rói Dam Dalsgarð
  • Sebastian Hahn Enevoldsen
  • Sille Reimer Vendelbo Stenvang
  • Matias Bo Kofoed Jensen
  • Ida Hvidsten